Hrvatski pravopis

Crtica

Crtica ( – ) pravopisni je znak koji se piše s bjelinama slijeva i zdesna.

Crtica se piše:

a) između dviju sastavnica od kojih je najmanje jedna višerječna:

  • pri izricanju neodređenosti, stupnjevanja ili približne vrijednosti: godina i pol – dvije, pola sata – sat, sat – sat i pol, trideset pet – četrdeset
  • pri povezivanju dviju glagolskih sastavnica: drž – ne daj, idi mi – dođi mi, hoteći – ne hoteći, htijući – ne htijući, htio – ne htio, htjela – ne htjela, išao – ne išao, mogao – ne mogao, možeš – ne možeš, našao – ne našao, volio – ne volio, znao – ne znao

b) u frazeologiziranim eliptičnim rečenicama s dvjema sastavnicama: mladost – ludost, oteto – prokleto, rečeno – učinjeno, strpljen – spašen

c) pri izražavanju odnosa sučeljavanja: utakmica Hajduk – Dinamo

d) pri izražavanju raspona ili u značenju ‘od – do’: 2010. – 2012., autocesta Split – Zagreb, let New York – London, ponedjeljak – petak, 30 – 45 minuta, A – Ž

Pri bilježenju stranica u bibliografskim podatcima crtica se piše bez bjelina: str. 145–162.

e) pri navođenju upravnoga govora:

– Jesi li jučer vidio Marka?

– Ne.

– A kad si ga posljednji put vidio?

f) pri uspravnome nabrajanju:

Hrvatska norma HRN ISO 216: 2008 preporučuje formate papira:

– glavni niz A

– dopunski niz B.

Pri uspravnome nabrajanju, kad se u posebnim redcima ne navode cijele rečenice, prva riječ u retku piše se malim početnim slovom, a na kraju retka ne piše se nijedan pravopisni znak. Na kraju nabrajanja piše se točka.

Kupiti:

– kruh

– mlijeko

– novine.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj