Hrvatski pravopis

Nabavite svoj primjerak Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje!

Nabavite svoj primjerak Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje možete kupiti po cijeni od 110 kuna. Predložak uplatnice možete preuzeti ovdje. Uplatiti se može i internetskim bankarstvom.

Za Hrvatski pravopis možete dobiti račun R1, a za podrobnije obavijesti o kupnji na R1 pošaljite upit na e-adresu ured@ihjj.hr ili se javite voditeljici Ureda ravnatelja IHJJ-a Dori Skokić na 01/3783-833.

Kopiju uplatnice pošaljite na adresu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, telefaksom na 01/3783-803 ili skenirajte uplatnicu i pošaljite je na e-adresu ured@ihjj.hr i svoj ćete primjerak Hrvatskoga pravopisa primiti na adresu naznačenu na uplatnici. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje snosi troškove poštanske dostave Hrvatskoga pravopisa.

Hrvatski pravopis možete kupiti i u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u uredu ravnatelja, I. kat, soba 303, Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb.