Hrvatski pravopis

Nabavite Hrvatski pravopis i u e-trgovini Instituta po cijeni od 99 kn!

Akcijska prodaja Hrvatskoga pravopisa po cijeni od 89,90 kuna istječe 1. veljače

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje možete kupiti u svim knjižarama diljem Hrvatske, a u e-trgovini Instituta po cijeni od 99 kuna. Puna je cijena Hrvatskoga pravopisa 110 kuna. Knjigu možete nabaviti kao i dosad, a predložak uplatnice možete preuzeti ovdje. Uplatiti se može i internetskim bankarstvom (110 KN).

Za Hrvatski pravopis možete dobiti račun R1, a za podrobnije obavijesti o kupnji na R1 pošaljite upit na e-adresu ured@ihjj.hr ili se javite voditeljici ureda Dori Skokić na 01/3783-833.

Kopiju uplatnice pošaljite na adresu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, telefaksom na 01/3783-803 ili skenirajte uplatnicu i pošaljite je na e-adresu ured@ihjj.hr i svoj ćete primjerak Hrvatskoga pravopisa primiti na adresu naznačenu na uplatnici. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje snosi troškove poštanske dostave Hrvatskoga pravopisa.

Hrvatski pravopis možete kupiti i u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u uredu ravnatelja, I. kat, soba 303, Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb.