Hrvatski pravopis

Pojmovnik

 • fonologija (glasoslovlje)

  grana gramatike koja proučava glasove kao razlikovne jezične jedinice

 • fonološki

  koji vodi računa o izgovoru

 • fonološko pravopisno načelo

  pravopisno načelo u kojemu se slijedi izgovor, tj. provode se glasovne promjene na granici morfema

 • funkcionalni stil

  stil standardnoga jezika koji služi za ispunjavanje određene komunikacijske potrebe