Hrvatski pravopis

Pojmovnik

  • čestica

    nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnoga sadržaja

  • član

    prijedlog uz prezime koji označuje podrijetlo (de, della, van, od i slično)