Hrvatski pravopis

Uvodna riječ

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje nastao je iz želje da se načini jedinstven i općeprihvaćen pravopis hrvatskoga jezika te da se nakon višegodišnjih prijepora pomire različite pravopisne norme jer je jedinstvenost hrvatskoga pravopisnog standarda jedan od osnovnih preduvjeta lakšega usvajanja pravopisnih pravila i jednostavnijega ovladavanja hrvatskim jezikom.

Potaknut višegodišnjom neujednačenom pravopisnom praksom na svim razinama, a osobito u školstvu, te zbog uzastopnih zahtjeva stručne i opće javnosti za donošenjem jedinstvenoga pravopisa kao ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u lipnju 2012. godine izložio sam Znanstvenomu vijeću ideju pisanja jedinstvenoga pravopisa hrvatskoga jezika koji bi načinili znanstvenici Instituta, a zatim bi bio upućen svim hrvatskim jezikoslovcima te kulturnim, znanstvenim, obrazovnim i medijskim ustanovama i svim govornicima hrvatskoga jezika na javnu raspravu. Nakon javne rasprave odobrilo bi ga Znanstveno vijeće i bio bi javno dostupan na mrežnim stranicama.

Znanstveno je vijeće prihvatilo taj prijedlog, a 15. travnja 2013. godine radna inačica Hrvatskoga pravopisa dana je javnosti na jednomjesečnu javnu raspravu na mrežnim stranicama Instituta. Više od 400 jezikoslovaca, stručnjaka različitih profila i zainteresiranih govornika hrvatskoga jezika poslalo je svoje komentare i prijedloge izmjena pojedinih pravopisnih pravila. Pravopisno je Uredničko vijeće brojne prijedloge potpuno ili djelomice prihvatilo. Nakon nekoliko tematskih sjednica Znanstvenoga vijeća, na kojima su se usuglašivala pravopisna pravila, Znanstveno je vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 4. lipnja 2013. godine prihvatilo konačnu inačicu Hrvatskoga pravopisa i on je 27. lipnja 2013. godine postavljen na mrežnoj adresi pravopis.hr kao javno dobro svih govornika hrvatskoga jezika.

Na temelju činjenice da je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje znanstvena usta-nova kojoj je temeljna djelatnost proučavanje hrvatskoga jezika i jezikoslovlja te objavljivanje znanstvenih i stručnih djela iz područja hrvatskoga jezika te na temelju pet stručnih ocjena jezikoslovnih stručnjaka, među kojima su i neki od najvećih autoriteta na području metodike nastave hrvatskoga jezika i dugogodišnji sveučilišni profesori, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 31. srpnja 2013. godine preporučilo je Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za uporabu u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske.

dr. sc. Željko Jozić
glavni urednik Hrvatskoga pravopisa i
ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Zagreb, 1. listopada 2013.

Predgovor

Sadržaj