Hrvatski pravopis

Slova

U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. Hrvatski se jezik može zapisivati i drugim pismima. U povijesti se zapisivao glagoljicom O i hrvatskom ćirilicom O. Za potrebe slijepih i slabovidnih osoba zapisuje se Brailleevim pismom O. Gluhe i nagluhe osobe koriste se jednoručnom i dvoručnom abecedom O iz hrvatskoga znakovnog jezika kao pomoćnim sredstvom u komunikaciji. Jednoručna i dvoručna abeceda upotrebljavaju se samo za osobna imena i pojmove za koje nema dogovorenoga znaka u hrvatskome znakovnom jeziku. Hrvatska latinica ima 27 jednoslova i 3 dvoslova (, lj, nj). Slova mogu biti velika i mala, tiskana i pisana. Tiskana slova upotrebljavaju se u strojnome zapisu i u rukom pisanome zapisu, a pisana slova upotrebljavaju se samo u rukom pisanome zapisu. Ustaljen je redoslijed slova hrvatske latinice:

1. A a

2. B b

3. C c

4. Č č

5. Ć ć

6. D d

7. Dž dž

8. Đ đ

9. E e

10. F f

11. G g

12. H h

13. I i

14. J j

15. K k

16. L l

17. Lj lj

18. M m

19. N n

20. Nj nj

21. O o

22. P p

23. R r

24. S s

25. Š š

26. T t

27. U u

28. V v

29. Z z

30. Ž ž

U pisanju stranih imena i stranih riječi upotrebljavaju se i slova Q q, W w, X x, Y y. Pri abecediranju q dolazi iza p, a w, x, y iza v.

U pisanju stranih imena i stranih riječi upotrebljavaju se i slova iz drugih latiničnih pisama.

Oblici , LJ i NJ upotrebljavaju se kad je cijela riječ napisana velikim tiskanim slovima, npr. DŽIBUTI, LJUBLJANA, NJIVICE. Ti se oblici slova upotrebljavaju i u pokratama (DLJI − Dubrovačke ljetne igre, NJDR − Njemačka Demokratska Republika). Oblici , Lj i Nj upotrebljavaju se kao prvo slovo u rečenici ili kao prvo slovo riječi koja se piše velikim početnim slovom.

Pogrešno je pisati: LJiljana je doputovala iz NJemačke., a pravilno je pisati: Ljiljana je doputovala iz Njemačke.

U naslovima pisanim velikim tiskanim slovima padežni i tvorbeni nastavak pokrata piše se malim tiskanim slovima: ČEHOV U HNK-u!, ODRŽANA UN-ova GODIŠNJA SKUPŠTINA.

Nazivi su slova hrvatske latinice: a, be, ce, če, će, de, dže, đe, e, ef, ge, ha, i, je, ka, el, elj, em, en, enj, o, pe, er, es, eš, te, u, ve, ze, že.

Neki nazivi slova (će, dže, đe, elj, enj, eš) u pravilu se ne upotrebljavaju. Ovdje se donose zbog sustavnosti. Nazivi se slova najčešće upotrebljavaju u čitanju nekih pokrata, npr. BDP [be-de-pe], HČSP [ha-če-es-pe], [ha-že], PTSP [pe-te-es-pe].

Školsko formalno uspravno pismo osnovno je pismo za početno učenje pisanja i čitanja. Oblici slova formalnoga školskog pisma krajnje su pojednostavnjeni, nemaju ukrasnih elemenata i temeljni su slovni oblici za sva druga pisma. Školsko formalno uspravno pismo sastoji se od velikih slova (majuskula) i malih slova (minuskula). Velika slova mogu se pisati i samostalno.

U primjerima koji slijede navode se prvo jednoslovi, zatim dvoslovi te slova koja ne pripadaju hrvatskoj abecedi, ali se često nalaze u stranim riječima i imenima.

Slova n1

Školsko formalno koso pismo ukošena je inačica uspravnoga pisma i prijelaz je između formalnoga i rukopisnoga pisma. Slova se međusobno ne vežu, ali se njihovim oblikom ostvaruje dojam međusobne veze. Ukošena inačica školskoga formalnog pisma osnova je kurzivnih pisama.

Slova n1

Školsko rukopisno koso pismo uobičajeno je osnovno pismo za poučavanje pisanja u drugoj etapi učenja (nakon učenja formalnoga pisma). Utemeljeno je na tradiciji školskih pisama u Hrvatskoj i pročišćeno od elemenata individualne stilistike. Slova se povezuju, pa prevladava neprekinuti potez, što uvelike pomaže tečnosti i brzini pisanja. Oblik slova prilagođen je pisanju i osnova je za razvoj dobroga individualnog rukopisa. Velika slova ne mogu se povezivati s lijeve strane i ne mogu se pisati samostalno.

Slova n1

Školsko rukopisno uspravno pismo u odnosu na školsko rukopisno koso pismo nema nikakvih razlika u obliku slova, nego samo u kutu pod kojim su slova pisana.

Slova n1

Način poučavanja u početnome čitanju i pisanju školskoga pisma utvrđuje se u metodici početnoga čitanja i pisanja na hrvatskome jeziku. O

Prethodno Sljedeće

Sadržaj