Hrvatski pravopis

Znakovi za upućivanje

Znakovi su za upućivanje: <, > i →. Od teksta se bjelinama odvajaju s obiju strana, a označuju:

a) podrijetlo: njem. Grundbirne > krumpir

b) izvođenje: list + je > listje > lisće > lišće; lišće < lisće < listje < list + je

c) normativno prihvatljiviju jedinicu: 7.5 > 7,5, 80-tak → 80-ak, ronioc → ronilac.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj