Hrvatski pravopis

Znak @

Znak @ nalazi se u elektroničkim adresama. Njime se odjeljuje ime primatelja elektroničke pošte od imena poslužioca. Ispred i iza toga znaka ne nalazi se bjelina. Znak @ (engleski at) čita se pri: pravopis@ihjj.hr.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj