Hrvatski pravopis

Zagrade

Zagrade mogu biti: oble ( ), šiljaste < >, kose / /, uglate [ ] i vitičaste { }. Između zagrada i teksta u zagradama ne ostavljaju se bjeline.

U zagrade se stavlja:

a) dio rečenice ili teksta koji služi za dopunjavanje i objašnjavanje:

 • Srednjodalmatinski otoci obuhvaćaju skupinu velikih (Brač, Hvar, Vis, Šolta) i manjih otoka.
 • Rijetka je pojava da se požar širi niz padinu (tad je požar potpomognut jakim vjetrom koji puše niz padinu).

b) tekst didaskalija u dramskome tekstu, koji se često piše i kosim slovima:

 • NIKOLA (pruža Katarini rupčić): Izvoli.
 • SANJA: Samo ti sanjaj, prijatelju, i pripremi novac. Dobro će mi doći... (Odlaze razgovarajući.)

c) uputa na bibliografski podatak ili drugi izvor: Feuer (1992: 157) ističe da se teorija žanra bolje može primijeniti na film.

Ako se citat koji završava točkom i navodnikom nalazi na kraju rečenice, iza upute na bibliografski podatak piše se točka: Autor navodi: „Upravo ti višestoljetni intenzivni kontakti dviju republika doveli su do stvaranja vrlo stabilnih i razrađenih međusobnih odnosa.” (Ivković 2012: 9). U ovome radu polazimo od te pretpostavke.

d) dio riječi:

 • s(a)
 • nekad(a)
 • bijelog(a)
 • velikom(u/e)
 • (pre)letjeti
 • (pr)opis
 • (ne)primjeren

e) uskličnik ili upitnik kad izražavaju isticanje, čuđenje, upozorenje ili sumnju:

 • Ukrali su mu novčanik (!) u kinu.
 • To je Rembrandtova (?) slika na zidu.

f) brojčane ili slovne oznake pri nabrajanju: Većini je ljudi važno: (1) moći platiti režije, stanarinu, kredit; (2) održati dom toplim; (3) platiti neočekivane izdatke.

Uz brojčane ili slovne oznake pri nabrajanju može se pisati i samo desna zagrada: 1), 2), 3)... ili: a), b), c)... ili: A), B), C)...

Prethodno Sljedeće

Sadržaj