Hrvatski pravopis

Višerječnice

Kao dvije riječi ili više njih pišu se: eda bi, gdje god, kad god, kako god, kamo god, koliko god, kud god, otkud god.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj