Hrvatski pravopis

Višerječnice

Kao dvije ili više riječi pišu se sveze riječi:

 • prilog i prilog: bogzna gdje, bogzna kako, bogzna kamo, bogzna koliko, bogzna kuda, bogzna što, jedva jedvice, kad tamo, malo kasnije, malo poslije, malo ranije
 • prilog i čestica: bilo gdje, bilo kada, bilo kako, bilo kamo, bilo koliko, desetak puta, gdje bilo, kada bilo, kako li, koliko li, ma gdje, ma kada, ma kako, ma koliko, ma kamo, koliko puta, mnogo puta, nekoliko puta
 • prilog i glagol ili glagolski prilog: bolje rečeno, bolje reći, bolje rekavši, pravo reći, pravo rekavši, tako rekavši
 • prilog i skup riječi mu drago: gdje mu drago, kad mu drago, kako god mu drago, kako mu drago, koliko mu drago, kuda mu drago
 • imenica i glagol: Bože pomozi, Bože sačuvaj
 • prijedlog i pridjev: u protivnome, u suprotnome
 • prijedlog i imenica:
  • biti bez brige, dobiti po nosu, dočekati se na noge, doći komu na oči, govoriti komu što u lice, imati što pri ruci, istini za volju, iznijeti na sunce, leži komu što na srcu, odmaknuti od oka, odstupanje od reda, pogledati istini u oči, povući koga za nos, pratiti koga u stopu, puhnulo je komu što u glavu, skresati komu što u brk, stajati uz put, stati komu na put, udarilo je komu što u glavu, uzimati što k srcu, zaboraviti kao na smrt
  • na primjer (i naprimjer), na vrijeme (i navrijeme), od srca (i odsrca)

Kad su prijedlog i imenica u svojemu osnovnom značenju, uvijek se pišu nesastavljeno: Mislim na primjer pod brojem pet., Kako danas gledate na vrijeme provedeno u školi?, Baka mu je umrla od srca.

 • prijedlog i prilog:
  • na bijelo (bakalar na bijelo), na crveno (bakalar na crveno), na plavo (pastrva na plavo), na kiselo (teleća pluća na kiselo), na lešo (špinat na lešo), na malo (trgovina na malo), na naglo (odrezak na naglo), na veliko (prodaja na veliko), u prazno (pucanj u prazno), na hladno (puhanje na hladno)
  • do danas, do jučer, do prekjučer, do prekosutra, od danas, od jučer, od prekjučer, od prekosutra
  • do sutra (i dosutra).
Prethodno Sljedeće

Sadržaj