Hrvatski pravopis

Višerječnice

Kao dvije ili više riječi pišu se:

a) glavni brojevi

  • koji imaju jedinice, desetice, stotice, tisućice itd.: dvadeset sedam, pedeset četiri, šezdeset jedan, devedeset devet, sto sedamnaest, dvjesto četrdeset tri, osamsto dvanaest, devetsto devedeset devet, tisuću tristo jedanaest, tri tisuće sedamsto trideset tri, devet tisuća devetsto devedeset devet, tisuću jedan, sto dvadeset pet tisuća četrdeset dva, milijun petsto trideset tisuća sedamsto četrdeset četiri, dvije milijarde trideset tri milijuna četiristo dvadeset šest tisuća dvadeset tri

Višerječni glavni brojevi mogu se pisati i s veznikom i ispred zadnje riječi: dvadeset i jedan, petsto četrdeset i osam, tisuću devetsto sedamdeset i četiri.

  • stotice do 1000: dvije stotine, tri stotine, četiri stotine, pet stotina, šest stotina, sedam stotina, osam stotina, devet stotina

Stotice do 1000 mogu se pisati i kao jednorječnice: sto ili stotinu, dvjesto, tristo, četiristo, petsto, šesto, sedamsto, osamsto, devetsto.

b) redni brojevi

  • koji imaju jedinice, desetice, stotice, tisućice itd.: dvadeset sedmi, pedeset četvrti, šezdeset prvi, devedeset deveti, sto sedamnaesti, dvjesto četrdeset treći, osamsto dvanaesti, devetsto devedeset deveti, tisuću tristo jedanaesti, tri tisuće sedamsto trideset treći, devet tisuća devetsto devedeset deveti, tisuću prvi, sto dvadeset pet tisuća četrdeset drugi, milijun petsto trideset tisuća sedamsto četrdeset četvrti, dvije milijarde trideset tri milijuna četiristo dvadeset šest tisuća dvadeset treći

Višerječni redni brojevi mogu se pisati i s veznikom i ispred zadnje riječi: dvadeset i prvi, petsto četrdeset i osmi, tisuću devetsto sedamdeset i četvrti.

c) sveza riječi od kojih je jedna broj

  • sveza glavnoga broja i brojevne imenice kojom se zapisuje razlomak: jedna polovina (1/2), jedna trećina (1/3), jedna četvrtina (1/4), jedna petina (1/5), jedna šestina (1/6), jedna sedmina (1/7), jedna osmina (1/8), jedna devetina (1/9), jedna desetina (1/10), dvadeset šest šezdesetprvina (26/61), trideset dvije devedesetpetine (32/95), sto četrdesetšestina (100/46), sto četrdeset šestina (140/6), petsto šezdeset četiri tridesetdrugine (564/32), jedna stotina (1/100)
  • sveza glavnoga broja i čestice puta: dva puta, tri puta, osam puta, dvanaest puta, šezdeset sedam puta, tisuću puta
  • sveza rednoga broja i čestice put: prvi put, deveti put, sedamnaesti put, stočetrdeseti put, petsto dvadeset osmi put.
Prethodno Sljedeće

Sadržaj