Hrvatski pravopis

Višerječnice

Kao dvije ili više riječi pišu se:

a) neodređene zamjenice tvorene s pomoću sastavnica ni i i (npr. nitko, ništa, ničiji, nikoji, nikakav, nikolik i itko, išta, ičiji, ikoji, ikakav, ikolik) u izrazima s prijedlozima na, o, od, po, pred, s, u, za:

  • Ne bih to učinio ni za što na svijetu., a ne: Ne bih to učinio za ništa na svijetu.
  • Ni od koga nema ni traga ni glasa., a ne: Od nikoga nema ni traga ni glasa.
  • Ne možemo se složiti ni u čemu., a ne: Ne možemo se složiti u ničemu.
  • Razmišlja li on i o čemu?, a ne: Razmišlja li on o ičemu?
  • Ona se ni s kim ne može usporediti., a ne: Ona se s nikim ne može usporediti.
  • Ne klečim ni pred kim., a ne: Ne klečim pred nikim.

b) zamjenica s česticom god u značenju opće zamjenice i s naglaskom na čestici gȍd:

  • Tko gȍd može, neka to pročita. (u značenju: ‘svatko tko’), ali: Možda će to tkògod pročitati. (u značenju: ‘netko’)
  • Što gȍd bude, bit će dobro. (u značenju: ‘sve što’), ali: Kupi mi štògod za uspomenu. (u značenju: ‘nešto’)
  • Kakav gȍd bude dan, otići ćemo na izlet. (u značenju: ‘bilo kakav’), ali: Daj mi kàkvugod knjigu za čitanje. (u značenju: ‘neku’)

c) prilog i zamjenica: bogzna kakav, bogzna koji, bogzna kolik

d) prijedlog i zamjenica: k tomu, kroza me, kroza nj, među se, na me, na nj, na se, na te, nada mnom, nada nj, nada te, po nj, po tome, poda nj, poda se, preda me, preda mnom, preda nj, preda nju, preda se, pri čemu, sa mnom, u nj, u se, uza me, uza nj, uza se, za te

sastavljeno

nesastavljeno

čijigod (‘nečiji’)

Uzmi čijigod kišobran.

čiji god (‘bilo čiji’)

Čije god pohvale dobiješ, raduj se!

ijedan (‘ikakav’)

Postoji li ijedan dokaz za to?

i jedan (sveza sastavnice i i sastavnice jedan)

Postoji li i jedan dokaz za to? (‘barem jedan’; pri posebnome isticanju)

I jedan i drugi razmišljaju isto. 

kakavgod (‘nekakav’)

Donijeli su nam kakvugod tortu.

kakav god (‘bilo kakav’)

Volim je kakva god bila.

kojigod (‘neki’)

Preporuči mi kojugod knjigu.

koji god (‘bilo koji’)

Koju god poruku primiš, zapiši je!

ničiji (označuje nepostojanje bilo kakva posjedovatelja)

Ničiji rad nije dobio nagradu.

ni čiji (sveza sastavnice ni i zamjenice čiji)

Nisu uspjeli utvrditi ni čiji je to rukopis.

nijedan (označuje potpuno isključivanje)

Nije poslušala nijedan savjet.

ni jedan (sveza sastavnice ni i sastavnice jedan)

Nije poslušala ni jedan savjet. (pri posebnome isticanju)

Ni jedan ni drugi u četvrtak nisu došli. (veznik ni)

nikakav (označuje potpuno isključivanje)

Ne zanima me nikakav prijedlog.

ni kakav (sveza sastavnice ni i zamjenice kakav)

Do danas ne znamo ni kakav je njezin utjecaj u tvrtki.

nitko (označuje isključivanje svake osobe)

Na kraju nam nitko nije došao.

ni tko (sveza sastavnice ni i zamjenice tko)

Ne zna se ni tko će doći.

pokoji (‘koji’)

Otkrij mi još pokoji detalj.

po koji (sveza sastavnice po i zamjenice koji)

Po koji si udžbenik došao?

poneki (‘neki’)

Uspjela je sačuvati poneku uspomenu.

po neki (sveza sastavnice po i zamjenice neki)

Poslao ga je po neki ključ.

ponešto (‘nešto’)

Ipak znam ponešto o tome.

po nešto (sveza sastavnice po i zamjenice nešto)

Idem po nešto u Varaždin.

štogod (‘nešto’)

Kupi mi štogod za uspomenu.

što god (‘sve što’)

Što god bude, bit će dobro.

tkogod (‘netko’)

Ako tkogod navrati, pošalji ga k meni.

tko god (‘svatko tko’)

Tko god može, neka to pročita.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj