Hrvatski pravopis

Višerječnice

Kao dvije riječi pišu se:

a) dvije imenice koje označuju jedan pojam, imaju dva naglaska i obje se sklanjaju: brod dizalica, čovjek zvijer, država pristupnica, grad država, kamen temeljac, kamion cisterna, kasica prasica, loptica hopsica, liječnica specijalistica, misao vodilja, novinar pripravnik, pismo bomba, ptica pjevica, sestra milosrdnica, sila teža, vlak metak, voda tekućica

b) nesklonjivi pridjev i imenica: bež odijelo, bofl roba, fer postupak, gala večer, karo košulja, krem juha, mat premaz, metalik karoserija, pepita uzorak, portabl televizor, roza kišobran, seksi odjeća

Nesklonjivi se pridjevi od prefiksoida razlikuju po tome što mogu biti dio imenskoga predikata, npr. Odijelo je bež., Postupak je fer., Premaz je mat., Televizor je portabl.

c) pokrata i imenica: ABS kočnice, ACI marina, ADSL priključak, DNK analiza, ECTS bodovi, GM proizvod, GSM operater, IP adresa, IT industrija, KV radnik, LCD televizor, LED žarulja, LP ploča, NBA liga, PC konfiguracija, PEN klub, PET ambalaža, POS uređaj, PR agencija, PVC stolarija, REM faza, SF roman, SIM kartica, SOS telefon, TDI motor, TFT zaslon, THC test, TV pretplata, UKV prijamnik, USB memorija, UV zrake, VGA kamera, VHS kaseta, VIP loža, WC školjka, WTA lista S

U svezama koje se sastoje od pokrate i imenice pokrata je u atributnoj službi i ne sklanja se.

d) nesklonjive kratice don i fra i vlastito ime: don Mihovil (Pavlinović), fra Ivan (Franjo Jukić).

Prethodno Sljedeće

Sadržaj