Hrvatski pravopis

Upitnik

Upitnik se piše:

a) na kraju upitne rečenice:

  • Tko te je maloprije nazvao?
  • U koliko se sati trebamo naći?
  • Izvolite kavu. Kolači?
  • Vidio si ga jučer?

U naslovu se upitnik može i ne mora pisati. O tome odlučuje autor teksta:

Kome zvono zvoni, Zašto sam vam lagala, Kako žive životinje

Zašto tako?, Kako se na hrvatskome kaže WWW?

b) iza primjera koji je upitna rečenica u rečenici koja ga objašnjava: Na pitanje Gdje si? odgovorit ćemo Vani., a na pitanje Kamo ideš? treba odgovoriti Van.

c) za označivanje upitne šutnje u razgovoru:

– Jučer sam vidio Martina.

– ?

– Da, i ja sam mislio da je na putu.

d) za izražavanje iznenađenja ili sumnje u točnost podataka, a tad se može pisati i u zagradama:

  • Država će siromašnima plaćati dio režija?
  • To je Rembrandtova (?) slika na zidu.

Kad se upitnikom izražava sumnja u samo jednu riječ, on se piše u zagradama uz nju: Kažu da su ga vidjeli jučer (?).

Kad se upitnikom izražava sumnja u cijelu rečenicu, on se piše na kraju rečenice bez zagrada: Temperature će do Uskrsa biti ispod ništice?

Upitnik se ne piše iza upitne rečenice koja je surečenica zavisnosložene rečenice, odnosno iza neizravnoga pitanja:

  • Pitao sam ga hoće li doći.
  • Reci mi koliko je sati.
  • Nije znao tko je taj čovjek.

U izravnome pitanju koje je dio upravnoga govora piše se upitnik: Pitao sam ga: „Hoćeš li doći?”

Prethodno Sljedeće

Sadržaj