Hrvatski pravopis

Točka sa zarezom

Točka sa zarezom piše se:

a) kao znak jačega odvajanja od onoga koje označuje zarez, a slabijega od onoga koje označuje točka: Kad ga vidim, radujem se; ne dođe li, tugujem; teško je reći što će koji dan donijeti.

b) pri nabrajanju ako je u cjelinama koje se nabrajaju već upotrijebljen zarez:

  • Veznici nezavisnosloženih rečenica dijele se na: sastavne – i, pa, te, ni, niti; suprotne – a, ali, no, nego, već; rastavni – ili...
  • Tijekom dana toplomjer je pokazivao: 36,7; 37,2; 38,2.
Prethodno Sljedeće

Sadržaj