Hrvatski pravopis

Tipovi zagrada

Kad se zagrade nalaze unutar drugih zagrada, mogu se upotrijebiti još jednom oble zagrade ili se unutar zagrada može upotrijebiti drugi tip zagrada: U sadnji biljnih vrsta osim prirodnih trava najbolji rast pokazale su lucerna (Medicago sativa), zubača (Cynodon dactylon) i djetelinska travna smjesa s visokim udjelom nacrvene vlasulje (Festuca rubra).

Koji će tip zagrada biti upotrijebljen, ovisi katkad o tome kako je uobičajeno u pojedinoj struci:

Uglatim se zagradama označuju glasovi (primjerice [b] i [p]), a kosima fonemi (primjerice /b/ i /p/).

2{3 – 4 – [2x + (–2 + 5)]} = 20.

Uglatim se zagradama među ostalim označuje:

a) tekst u navodu uklopljenome u rečenicu koji se dodaje kao objašnjenje: Učenik tvrdi da ga je „on [prof. Kovačić] zakinuo za bodove”.

b) tekst koji je suvišan u navodu uklopljenome u rečenicu: Autori smatraju da je zajedničko [je] svim tim prijedlozima da uz genitiv označuju isti odnos.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj