Hrvatski pravopis

Riječi iz poštovanja i počasti

Velikim se početnim slovom pišu:

a) osobna i posvojna zamjenica za 2. lice jednine (Ti, Tvoj, Tebi) i za 2. lice množine (Vi, Vaš, Vama) kad se u pisanome tekstu obraćamo pojedincu i želimo mu izraziti poštovanje: Ugodan vikend Vama i Vašima!, Sretan Božić želi Ti Maja!

Malim se početnim slovom piše osobna i posvojna zamjenica za 2. lice množine kad se u pisanome tekstu obraćamo skupini osoba ili kad se ne obraćamo konkretnomu pojedincu: Dragi gosti, želimo vam ugodan boravak u našem hotelu!, Poštovani, molimo vas da prije upotrebe pročitate upute!, Cijenjeni roditelji, pozivamo vas na roditeljski sastanak.

b) nazivi vrhovnih poglavara koji dolaze bez imena kad im želimo izraziti posebno poštovanje ili počast S: Kralj, Kraljica, Papa, Predsjednik. Velikim se početnim slovom pišu i posvojni pridjevi izvedeni od tih naziva: Kraljičin jubilej, Papin blagoslov, Predsjednikov govor

c) riječi i sveza: Ekscelencija, Svetost, Uzoritost, Veličanstvo; Sveti Otac i slično.

Posvojne zamjenice uz riječi iz počasti pišu se velikim početnim slovom: Njegova Svetost, Njegova Visost, Njezino Visočanstvo, Vaša Ekscelencija, Vaša Uzoritost.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj