Hrvatski pravopis

Razlikovna uloga zareza

Zarez može promijeniti značenje rečenice:

 • Ne, želim to vidjeti. (Ne želim otići, želim to vidjeti.)
  Ne želim to vidjeti. (Nemam želju to vidjeti.)
 • To što si objasnila njemu, nije jasno. (Njemu si to objasnila, ali to nije jasno.)
  To što si objasnila, njemu nije jasno. (Ti si to objasnila svima, ali njemu to nije jasno.)
 • Dok razgovaram s Petrom, stiže društvo. (Društvo stiže za vrijeme mojega razgovora s Petrom.)
  Dok razgovaram, s Petrom stiže društvo. (Petar i društvo stižu za vrijeme mojega razgovora.)
 • To im je prvo, žensko dijete. (To im je prvo dijete i ono je ženskoga spola.)
  To im je prvo žensko dijete. (To im nije prvo dijete, ali im je prva kći.)
 • Meni se, zaista, žuri na predavanje. (Uvjeravam vas da sam u žurbi.)
  Meni se zaista žuri na predavanje. (Moram se jako požuriti, u velikoj sam žurbi.)
 • On ih je, sigurno, doveo do cilja. (Pretpostavljam s velikom sigurnošću da ih je doveo do cilja.)
  On ih je sigurno doveo do cilja. (On ih je doveo do cilja ne izlažući ih opasnosti.)
 • Jabuke, koje su bile zelene, nismo brali. (Sve su jabuke bile zelene i sve su ostale neubrane.)
  Jabuke koje su bile zelene nismo brali. (Brali smo jabuke, a one koje su bile zelene ostale su neubrane.)
 • Umorna, Ana može reći nešto što će joj zamjeriti. (Kad je umorna, Ana može reći nešto što će joj zamjeriti.)
  Umorna Ana može reći nešto što će joj zamjeriti. (Ana može reći nešto što će joj zamjeriti i pritom je umorna).
Prethodno Sljedeće

Sadržaj