Hrvatski pravopis

Prva riječ u rečenici i u navodu

Velikim se početnim slovom piše:

a) prva riječ u rečenici i u navodu koji je puna rečenica:

  • Danas je vedar dan., Ona je izvrsna učenica.
  • Marko je rekao: „Donesi mi tu knjigu.”

Malim se početnim slovom piše nastavak navoda u upravnome govoru kad se navod razdvoji rečeničnim dijelom koji mu ne pripada:

„Profesore,” upitao je učenik, „nije li sat već završio?”

Malim se početnim slovom piše prva riječ u novome retku iza pozdrava ili obraćanja u vokativu kad se iza njega nalazi zarez:

Poštovani gospodine,

na Vaš upit odgovaramo...

b) kratica na početku rečenice: Dr. sc. kratica je za doktor znanosti., Itd. je kratica za i tako dalje., E-poštu S čitam svaki dan.

Znakovi međunarodnoga sustava mjernih jedinica (SI) pišu se onako kako su normirani i ako se nađu na početku rečenice: cm je znak za centimetar., km je znak za kilometar., kg je znak za kilogram. S

Prethodno Sljedeće

Sadržaj