Hrvatski pravopis

Pisanje sa spojnicom

Sa spojnicom se pišu dva glagolska oblika između kojih postoji odnos i-i ili ili-ili: hoćeš-nećeš, hoću-neću, peri-deri, povuci-potegni, rekla-kazala, stani-pani, ulazi-izlazi.

Između dviju glagolskih sastavnica od kojih je najmanje jedna višerječna umjesto spojnice piše se crtica: hoteći – ne hoteći, htijući – ne htijući, htio – ne htio, htjela – ne htjela, drž – ne daj, idi mi – dođi mi, mogao – ne mogao, možeš – ne možeš, išao – ne išao, znao – ne znao, volio – ne volio, našao – ne našao.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj