Hrvatski pravopis

Pisanje sa spojnicom

Sa spojnicom se pišu:

a) dvije sastavnice kojima se izražava približna vrijednost, a svaka ima svoj naglasak:

  • dva-tri, dvije-tri, pet-šest, sto-dvjesto, tisuću-dvije, milijun-dva
  • četvero-petero, dvadesetero-tridesetero, dvoje-troje, sedmeri-osmeri

Između dviju brojevnih riječi od kojih je najmanje jedna višerječna i kojima se izražava približna vrijednost umjesto spojnice piše se crtica: Nazovi me za trideset pet – četrdeset minuta.

b) dvije sastavnice kojima se izražava približna vrijednost, a svaka ima svoj naglasak: čašica-dvije, čašicu-dvije, dan-dva, godinu-dvije, korak-dva, metar-dva, mjesec-dva, riječ-dvije, sat-dva, tisuća-dvije, tjedan-dva.

Između dviju imenica i imenice kojima se izražava približna vrijednost umjesto spojnice piše se crtica: pola sata – sat, sat – sat i pol, godina i pol – dvije.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj