Hrvatski pravopis

Pisanje sa spojnicom

Sa spojnicom se pišu:

a) pridjevi s barem dvjema ravnopravnim sastavnicama od kojih svaka ima svoj naglasak:

  • fizičko-kemijski, političko-ekonomski, prirodoslovno-matematički

Neki od tih pridjeva pišu se i sastavljeno, ali tad imaju drukčije značenje. Fizičko-kemijski odnosi se na fiziku i kemiju, a fizičkokemijski na fizičku kemiju. Političko-ekonomski odnosi se na politiku i ekonomiju, a političkoekonomski na političku ekonomiju.

  • božićno-novogodišnji, crikveničko-vinodolski, crno-bijeli, crveno-plavi, gospićko-senjski, hrvatsko-engleski, njemačko-francuski, virovitičko-podravski
  • crveno-bijelo-plavi, kroatističko-hungarističko-germanistički, zadarsko-šibensko-splitski

b) posvojni pridjevi tvoreni od prezimena s dvjema sastavnicama bez obzira na to imaju li prezimena spojnicu ili je nemaju: Čičin-Šainov (prema Čičin-Šain), Tresić-Pavičićev (prema Tresić Pavičić), Polić-Kamovljev (prema Polić Kamov), Kačić-Miošićev (prema Kačić Miošić)

Odnosni pridjevi tvoreni od prezimena s dvjema sastavnicama bez obzira na to imaju li prezimena spojnicu ili je nemaju i odnosni pridjevi tvoreni od imena i prezimena pišu se sastavljeno: polićkamovljevski, tresićpavičićevski.

c) pridjevi tvoreni od prezimena različitih osoba:

  • zrinsko-frankopanski (prema Zrinski i Frankopan), sapir-vorfovski (prema Sapir i Whorf)
  • Boyle-Mariotteov zakon, Broz-Ivekovićev rječnik, Cipra-Guberina-Krstićev pravopis, Kant-Laplaceova teorija, Hering-Breuerov refleks, Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica

d) posvojni pridjevi od imenica koje se pišu sa spojnicom: general-bojnikov (prema general-bojnik), general-majoričin (prema general-majorica), jazz-glazbeničin i džez-glazbeničin (prema jazz-glazbenica i džez-glazbenica), pop-ikonin (prema pop-ikona), pop-pjevačev (prema pop-pjevač), top-modelov (prema top-model)

e) pridjevi kojima je prva sastavnica broj, kratica, pokrata, slovo, oznaka ili simbol: 18-karatni, 20-postotni, s-orbitalan, HDZ-ov, HNK-ov, SDP-ov, UN-ov

f) pridjevi nastali povezivanjem dviju oprečnih sastavnica: kakav-takav (s kakvom-takvom preciznošću).

Prethodno Sljedeće

Sadržaj