Hrvatski pravopis

Pisanje općih riječi i sveza

Riječi iz stranih jezika mogu biti preuzete u hrvatski tekst bez prilagodbe (strane riječi) ili više ili manje prilagođene hrvatskomu jezičnom sustavu (posuđenice). Strane riječi ne pripadaju hrvatskomu jeziku iako se u njemu mogu naći zbog stilističkih ili terminoloških razloga. Ako se nađu u hrvatskome tekstu, treba ih pisati kosim slovima (kurzivom) kako bi se označilo njihovo strano podrijetlo.

Riječi i sveze riječi iz stranih jezika pišu se ovisno o stupnju njihove prilagođenosti hrvatskomu jeziku:

a) izvorno, tj. onako kako se pišu u jeziku iz kojega su preuzete, i to kosim slovima ako se ne uklapaju u glasovni sastav hrvatskoga jezika:

 • strane riječi i sveze: attachment, brainstorming, buffet, bungeejumping, café, catering, celebrity, copyright, gadget, intermezzo, jacuzzi, paparazzo, patch, pizza, pizzeria S, sommelier, wellness, widget

Navođenje stranih riječi i posuđenica u pravopisu ne znači da se uporaba tih riječi u hrvatskome jeziku preporučuje. One se u njemu mogu nalaziti iz stilističkih razloga ili zato što još nije pronađena odgovarajuća hrvatska istovrijednica. U pravopisu se navodi kako sa stranima riječima treba postupati ako se nađu u hrvatskome tekstu.

Strane se riječi pišu kosim slovima ako odudaraju od glasovnoga sastava hrvatskoga jezika, npr. attachment. Ako ne odudaraju od glasovnoga sastava hrvatskoga jezika, ne pišu se ukošeno i smatraju se posuđenicama, npr. printer.

Ako se pojavi u hrvatskome tekstu, stranu riječ treba, kad god je to moguće, zamijeniti hrvatskom riječju ili svezom: attachmentprivitak; bookmark straničnik; bypass premosnica; call-centarpozivni centar; copyright autorsko pravo; e-maile-pošta, e-poruka, e-adresa S; donor darivatelj S; futsal mali nogomet S; header zaglavlje; jackpot glavni zgoditak; pacemakersrčani stimulator; printer pisač; remake prerad(b)a; rent-a-cariznajmljivanje automobila; revival oživljavanje; softwareprogramska podrška; stage pozornica; summit sastanak na vrhu.

Strane riječi sklanjaju se tako da se oblični nastavak dodaje bez spojnice: catering, cateringa, cateringu..., pizza, pizze, pizzi...

 • posvojni pridjevi izvedeni od stranih riječi: celebrityjev, paparazzov, sommelierov
 • strane riječi u polusloženicama: offshore-tvrtka, rock-koncert, rohbau-gradnja, prêt-à-porter-kolekcija, wellness-centar
 • strani izrazi: à la carte, a priori, ad acta, ad hoc, ad hominem, bona fide, by the way, casus belli, corpus delicti, curriculum vitae, de facto, differentia specifica, hic et nunc, in vitro, lapsus calami, lingua franca, off the record, pars pro toto, per aspera ad astra, per se, perpetuum mobile, salto mortale, sui generis, tabula rasa, von oben, vox populi
 • neki glazbeni nazivi:
  • a cappella, adagio, allegrissimo, allegro, crescendo, decrescendo, fortissimo, mezzoforte, mezzosopran, pianissimo, piano, pizzicato, solfeggio, staccato, vivace
  • blues, break dance, country, eurodance, funky, heavy metal, high energy, house, indie, italo disco, jazz, punk, rave, reggae, rock, rock and roll, soul, techno, trance

Neki se glazbeni nazivi mogu pisati i fonetizirano: džez, pank, rok, solfeđo.

 • neki poštanski nazivi: par avion, porto franco, poste restante
 • latinski nazivi živih bića: Daucus carota (mrkva), Fragaria vesca (šumska jagoda), Homo sapiens (čovjek), Lumbricus terrestris (kišna glista), Ornithorhynchus anatinus (čudnovati kljunaš), Procyon lotor (rakun), Rubus idaeus (malina)

Latinski se nazivi i imena u hrvatskome tekstu ne sklanjaju: Proveli su opsežna istraživanja na Lumbricus terrestris.

b) fonetizirano, tj. prilagođeno hrvatskomu jeziku:

 • posuđenice i njihove izvedenice: aluminij S, apneja, bilijar, boks S, brend, čips, evergrin, folksdojčer, garsonijera, gastarbajter, intervju, kapučino, kurikul S, laboratorij, menadžer, originalno S, paviljon, radijus S, rezonancija, sendvič, tajkun, ureja, viski, žardinijera; folksdojčerski, gastarbajterov, menadžerski, paviljonski
 • tvorenice od stranih riječi osim posvojnih pridjeva: brejkdenser, hevimetalac, panker, rejver, rokerica, rokerski, someljerski, šopingoholičarka
 • tvorenice od stranih imena osim posvojnih pridjeva:
  • čegevarist, darvinist, fulbrajtovka, humboltovac, marksist
  • darvinizam, marksizam, tačerizam, trockizam
  • botičelijevski, bredpitovski, davinčijevski, donkihotovski, jelmslevski, kamijevski, kimilsungovski, kjerkegorski, miroovski, nojmanski, sosirovski, šekspirovski, vangogovski

Ako iz odnosnoga pridjeva nije jasno od kojega je imena izveden, može se u osnovi odnosnoga pridjeva zadržati i izvorni zapis imena do tvorbene granice: Breughel breughelovski, Hjelmslev hjelmslevski, Kierkegaard kierkegaardski, Neumann neumannski, O’Neilloneillovski, Saint-Exupérysaintexupéryjevski.

 • kafkijanski, ničeanski, petrarkistički, šekspirijanski
 • pridjevi od zemljopisnih imena: bolonjski, bridžtaunski, buenosaireski, ciriški, čikaški, dablinski, dejtonski, džordžtaunski, glazgovski, hamburški, haški, lefenski, milvokijski, minhenski, monački, njujorški, oksfordski, pekinški, šangajski, šengenski, tokijski, vusterski, ženevski O

Ako iz odnosnoga pridjeva nije jasno od kojega je imena izveden, može se u osnovi odnosnoga pridjeva zadržati i izvorni zapis imena do tvorbene granice: Bridgetown bridgetownski, Georgetown georgetownski, Leuven leuvenski, Milwaukee milwaukeejski, Worcester worcesterski.

 • imena stanovnika: Bejrućanka, Bolonjac, Cirišanin, Drezdenac, Edinburžanka, Hirošimljanin, Hongkonžanin, Kjoćanka, Madriđanin, Njujorčanin, Sandiježanin, Sanmarinka, Sidnejac, Šrilančanka, Tokijac, Ženevljanka

Ako je iz imena naseljenoga mjesta teško izvesti ime njegova stanovnika, može se upotrijebiti obrazac stanovnik + ime mjesta u genitivu: stanovnik Bridgetowna, stanovnica Georgetowna, stanovnici Leuvena, stanovnik Los Angelesa, stanovnice Milwaukeeja, stanovnik Osla.

 • nazivi mjernih jedinica: amper, džul, farad, gram, hektar, henri, herc, inč, kilogram, kubik, kulon, litra, metar, om, vat
 • nazivi kemijskih elemenata: ajnštajnij, kirij, raderfordij
 • egzotizmi:
  • avokado, bambus, kivi, kokos, liči, mango, marakuja, papaja, sekvoja, šitake
  • gnu, irvas, jak, koala, ljama, orangutan
  • boršč, karpačo, kečap, kefir, kroasan, kus-kus, lazanje, makaroni, njoki, paelja, sejtan, sendvič, suši, špageti, tofu, tortilja S
  • burbon, džin, kapučino, mastika, sake, sangrija, šampanjac, tekila, viski, votka
  • bendžo, bolero, didžeridu, flamenko, kazačok, polka, sirtaki
  • džiju-džicu, džudo, karate, kjokušin, kungfu, šotokan
  • hacijenda, iglu, jurta, pagoda, vigvam, zigurat
  • bolivar, cent, dinar, dolar, drahma, euro, filir, forinta, franak, funta, groš, gulden, kruna, lej, lev, lira, marka, rubalj, šiling, zlot
  • feredža, fes, kilt, kimono, mokasina, pončo
  • emir, gejša, lord, nindža, samuraj, šah, šeik, šerif, šogun
  • bumerang, jatagan, šuriken, tomahavk
  • cunami, džihad, fengšui, ikebana, kabuki, kibuc, origami, polder, vudu.

U posuđenicama iz latinskoga jezika prefiksi ab-, ob-, sub- ispred bezvučnih suglasnika zbog jednačenja po zvučnosti pišu se kao ap-, op-, sup-: apsces, apscisa, apsolut, apsolutist, apsolvent; opservacija, opservatorij, opsesija, opskurnost, opstrukcija; supkategorija, supkulturni, supkutani, supskripcija, supstandard, supstantiv, supstitucija, supstrat, suptropski.

U posuđenicama iz latinskoga jezika prefiks sub- ne mijenja se pred glasom p: subpapilaran, subperiodizacija, subpolaran.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj