Hrvatski pravopis

Ostali znakovi

Ostali su znakovi znak za omjer ( : ), znak za odjeljivanje sati i minuta u vremenskome zapisu (:), znakovi matematičkih operacija ( + , – , × , · , : ), znakovi za odnose ( = , > , < , ≤ , ≥ ), razlomačka crta (/), znak za rastavljanje i označivanje nesamostalnih oblika (-), znakovi za naglaske i zanaglasnu dužinu (´, ̑,`, ̏,¯), zvjezdica (*), znak za članak (§), znakovi za upućivanje (>, <, →), znak kojim se odjeljuje ime primatelja elektroničke pošte i ime poslužioca (@), znak za postotak (%) itd.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj