Hrvatski pravopis

Navođenje u tekstu

Rad se u tekstu navodi u zagradama. Navodi se prezime autora i godina izdanja, koja se dvotočkom odvaja od oznake stranice:

  • (Karabalić 2010: 139)
  • (Silić i Pranjković 2005: 97–99)
  • (Birtić i dr. 2012: 297)
  • (Vukušić, Zoričić i Grasselli-Vukušić 2007).
Prethodno

Sadržaj