Hrvatski pravopis

Kosa crta

Kosa crta (/) pravopisni je znak koji se ovisno o tomu između kakvih se jedinica nalazi, može pisati s bjelinama s obiju strana ili bez njih.

Kosa crta bez bjelina piše se između dviju riječi ili dvaju brojeva:

a) pri označivanju da se ovisno o kontekstu ostvaruje jedna od mogućnosti (ili): s/sa, i/ili, liječnik/liječnica

b) pri označivanju uključenosti obiju sastavnica (i): ljetni dvobroj srpanj/kolovoz, katalog jesen/zima, akademska godina 2012./2013.

c) pri označivanju prijelaza jednoga razdoblja u drugo (iz... u): prijelaz 19./20. stoljeće

d) pri označivanju izdvajanja dijela iz cjeline (od): loto 6/45, stranica 14/150, riješenost testa 43/50

e) u zapisu nadnevaka, klasa, urudžbenih brojeva, adresa, telefonskih brojeva, godišta i brojeva časopisa itd.: 12/12/2012., klasa: 110-01/09-01/01, urbroj: 71-05--03/1-08-2, NN 82/12 – Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, Zagrebačka 14/2, Novoselski odvojak 2a/III, 060/622 226, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje knj. 37/2 (2011.).

Umjesto n/r bolje je pisati n. r.

Umjesto Biograd n/M bolje je pisati Biograd na Moru.

Kosa crta s bjelinama piše se:

a) između dviju sastavnica od kojih je barem jedna višerječna: docent / znanstveni suradnik, liječnik specijalist / liječnica specijalistica, Vijeće Europske unije / Vijeće ministara, Sporazum o osnivanju srednjoeuropske zone slobodne trgovine / Central Europe Free Trade Agreement

b) pri odjeljivanju stihova kad se ne navode jedan ispod drugoga: Teče i teče, teče jedan slap; / Što u njem znači moja mala kap? (D. Cesarić)

Dvjema kosim crtama odjeljuju se strofe: Teče i teče, teče jedan slap; / Što u njem znači moja mala kap? // Gle, jedna duga u vodi se stvara, / I sja i dršće u hiljadu šara. (D. Cesarić)

Prethodno Sljedeće

Sadržaj