Hrvatski pravopis

Jednorječnice

Kao jedna riječ pišu se: bestraga, bogami, bogamu, bogati, bogdaj, dođavola, dosutra, doviđenja, dovraga, kvragu, nazdravlje, pobogu, upomoć, uslast, uzdravlje, zaboga, zbogom.

Usklici aha, apciha, apćiha, beee, brrr, ijuju, juhu, juhuhu, kokodak, kukuc, kukuriku, muuu, ohoho, psss mogu se pisati i: a-ha, ap-ciha, ap-ćiha, be-e-e, br-r-r, iju-ju, ju-hu, ju-hu-hu, ko-ko-dak, ku-kuc, ku-ku-ri-ku, mu-u-u, o-ho-ho, ps-s-s.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj