Hrvatski pravopis

Jednorječnice

Kao jedna riječ pišu se:

a) niječni oblici prezenta glagola biti: nisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu

b) niječni oblici prezenta glagola htjeti O: neću, nećeš, neće, nećemo, nećete, neće N

c) niječni oblici prezenta glagola imati: nemam, nemaš, nema, nemamo, nemate, nemaju

d) niječni imperativni oblici: nemoj, nemojmo, nemojte, nemaj, nemajmo, nemajte

e) glagoli u kojima je ne- dio osnove: negodovati, nenavidjeti, nedostajati, nestati, nestajati (i svi njihovi oblici)

f) množinski oblici glagola biti u aoristu: bismo, biste, biše

g) množinski oblici glagola biti u kondicionalu: bismo, biste

h) naglašeni i nenaglašeni oblik prezenta glagola htjeti: hoću, hoćeš, hoće, hoćemo, hoćete, hoće; ćemo, ćete.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj