Hrvatski pravopis

Jednorječnice

Kao jedna riječ pišu se:

a) glavni brojevi

  • stotice do 1000: sto ili stotinu, dvjesto (ili dvjesta S), tristo (ili trista S), četiristo, petsto, šesto, sedamsto, osamsto, devetsto

Stotice do 1000 mogu se pisati i kao sveza glavnoga broja i imenice stotina: četiri stotine, devet stotina.

b) brojevni pridjevi: dvadesetdvoji, četrdesettroji, osamdesetšesteri, devedesetdeveteri; dvadesetšestogodišnji, devedesetdevetogodišnji; dvadesetčetverosatni; tridesetsedmominutni; šezdesetosekundni; dvadesetpetometarski, sedamdesetdvometarski; dvopostotni, tropostotni, petopostotni, desetopostotni, jedanaestopostotni; dvoipolgodišnji, dvadesettroipolgodišnji; petoipolsatni; dvoipolpostotni; petojezični, sedmojezični, desetojezični; četrnaestokaratni, dvadesetčetverokaratni; peterokratan/petokratan, šesterokratan/šestokratan, jednokratan; dvočetvrtinski, osmočetvrtinski; peteroznamenkasti/petoznamenkasti, dvoznamenkasti

c) brojevne imenice: devedesetdevetorica; osamdesete (Globalno zatopljenje počinje osamdesetih.), devedesete (Koja je glazba obilježila rane devedesete?).

Prethodno Sljedeće

Sadržaj