Hrvatski pravopis

Jednorječnice

Kao jedna riječ piše se:

a) zamjenica nastala od priloga gdje i zamjenice: gdjekoji, gdješto, gdjetko

b) zamjenica nastala od sastavnice koje i zamjenice: koječiji, kojekakav, kojekoji, kojekolik, koješta, kojetko

c) zamjenica nastala od sastavnice malo i zamjenice: malokoji, malošto, malotko

d) zamjenica nastala od sastavnice što i zamjenice: štočiji, štokakav, štokoji, štošta, štotko

e) zamjenica nastala od zamjenice i čestice god: čijigod (‘nečiji’), kojigod (‘neki’), štogod (‘nešto’), tkogod (‘netko’)

f) zamjenica nastala od sastavnice i i zamjenice: ičiji, ikakav, ikoji, ikolik, išta, itko

g) zamjenica nastala od sastavnice i i jedan: ijedan

h) zamjenica nastala od sastavnice ni i zamjenice: ničiji, nikakav, nikoji, ništa, nitko

i) zamjenica nastala od sastavnice ni i jedan: nijedan

j) zamjenica nastala od sastavnice ne i zamjenice: nečiji, nekakav, nekoji, nešto, netko

k) zamjenica nastala od sastavnica po, gdje i zamjenice: pogdjekoji, pogdješto, pogdjetko

l) zamjenica nastala od sastavnice po i zamjenice: pokoji, ponešto.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj