Hrvatski pravopis

Jednačenje po mjestu tvorbe

Suglasnici različiti po mjestu tvorbe zbog jednostavnijega se izgovora pri dodiru jednače u suglasničkim skupinama. Prvi se suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po mjestu tvorbe jednak drugomu suglasniku skupine. Zubni suglasnik n ispred dvousnenoga suglasnika b prelazi u dvousneni suglasnik m, a nenepčani suglasnici s, z, h ispred nepčanih suglasnika š, ž, č, ć, , đ, lj, nj, j prelaze u nepčane suglasnike š i ž. U gornjemu retku tablice prikazani su glasovi koji se mijenjaju, a u donjemu glasovi u koje se mijenjaju.

zubni

n

nenepčani

s

z

h

dvousneni

m

nepčani

š

ž

š

Jednačenje po mjestu tvorbe provodi se u izgovoru i zapisuje:

a) kad se nenepčani suglasnici s, z, h nađu ispred nepčanih suglasnika š, ž, č, ć, , đ, lj, nj, j:

  • čest češći, drhtati dršćući, izvornost izvornošću, kosac košče
  • iščeprkati (iz + čeprkati), iščupati (iz + čupati), izvješćivati (prema izvijestiti), oraščić (orah + čić), snalažljiv (snalaz + ljiv)

Jednačenje po mjestu tvorbe ne provodi se u izgovoru i ne zapisuje kad su s i z završni suglasnici prefiksa, a osnova počinje s j, lj ili nj: izjednačiti, iznjedriti, razljutiti, sljubiti se.

b) kad se n nađe ispred b: bombon (prema francuskome bonbon), činiti čimbenik, obrana obrambeni, prehrana prehrambeni, stan stambeni, zelen zelembać.

Jednačenje po mjestu tvorbe ne zapisuje se iako se provodi u izgovoru:

a) ako suglasnikom n ispred p i b završava prefiks: izvanbračni, izvanbrodski, izvanparnični

b) ako se suglasnik n ispred p ili b nalazi na granici dviju osnova: crvenperka, jedanput, stranputica, vodenbuba, vodenbuha

c) u riječima stranoga podrijetla koje su preuzete s n: nanbudo.

Jednačenje po mjestu tvorbe ne provodi se:

a) na granici između prefiksa koji završava suglasnicima s ili z i osnove koja počinje s j, lj ili nj: izjednačiti, iznjedriti, razljutiti, sljubiti se

b) kad se s, z, h nađu ispred lj i nj koji su nastali nakon kraćenja jata (n ili l + je): slijep sljepoća, snijeg snjegovi, ozlijediti ozljeda.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj