Hrvatski pravopis

Glas ć

Glas ć nalazi se:

a) u osnovi nekih riječi: ćelav, ćud, gaće, kći, leća, maćeha, mećava, moć, noć, obećati, odjeća, peć, pomoć, sreća, tisuća, voće; ćelavac, ćudljiv, kćerin, maćehin, moćan, noćni, obećanje, tisućiti, voćnjak

b) u glagolskome prilogu sadašnjem: pišući, pjevajući, plešući, plivajući, radeći, smijući se

c) prema t u osnovi riječi:

  • u instrumentalu imenica ženskoga roda: mladost mladošću (i mladosti), smrt smrću (i smrti)
  • u komparativu i superlativu pridjeva i priloga: ljut ljući, najljući; žut žući, najžući; ljuto ljuće, najljuće; žuto žuće, najžuće
  • u oblicima (prezentu, imperativu, imperfektu, glagolskome pridjevu trpnom) glagola: kretati krećem, krećeš, kreće, krećemo, krećete, kreću; pratiti praćah, praćaše, praćasmo, praćaste, praćahu; prešutjeti prešućen; skratiti skraćen; šaptati šapćem, šapćeš, šapće, šapćemo, šapćete, šapću, šapći, šapćimo, šapćite; šetati (se) šećem (se), šećeš (se), šeće (se), šećemo (se), šećete (se), šeću (se), šeći (se), šećimo (se), šećite (se) (uz šetam (se), šetaš (se), šeta (se), šetamo (se), šetate (se), šetaju (se), šetaj (se), šetajmo (se), šetajte (se))

d) u nekim oblicima i tvorenicama prema sk u osnovi riječi:

  • pljeskati plješćem, plješćeš, plješće, plješćemo, plješćete, plješću; pritiskati pritišćem, pritišćeš, pritišće, pritišćemo, pritišćete, pritišću; stiskati stišćem, stišćeš, stišće, stišćemo, stišćete, stišću
  • lijeska liješće; trijeska triješće

e) u tvorenicama prema t i đ u tvorbenoj osnovi riječi O:

  • list lišće; brat braća; cvijet cvijeće; kost košćurina, košćat, košćica O; pamtiti pamćenje
  • smeđ smećkast

f) u infinitivu glagola na -ći S: leći, peći, pobjeći, reći, stići

g) u sufiksima:

  • imeničnim: -ać: golać; -aća: mokraća; -aćica: spavaćica, oraćica, kopaćica S; -bać: zelembać; -čić: golupčić, rupčić; -dać: crvendać, srndać; -ičić: gospodičić; -ić: bratić, gradić, ljutić O, mladić, mravić, plemić, slabić, sladić, sljepić; -oća: čistoća, hladnoća
  • pridjevnim: -aći: jedaći, pletaći, plivaći, šivaći; -eći: juneći, pileći, pureći O; -ećiv: molećiv
  • priložnim: -oć: jednoć, nekoć O

h) u prezimenima sa završetkom -ić ili -čić: Anić, Habdelić, Ivančić, Jambrešić, Markovčić, Mihanović

i) u nekim zemljopisnim imenima: Desinić, Dragalić, Okić, Otrić, Zaprešić i izvedenicama od tih imena: desinićki, dragalićki, okićki, otrićki, zaprešićki.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj