Hrvatski pravopis

Duljenje je > ije

Slog se dulji:

a) u nekim oblicima glagola sjeći i glagola izvedenih od glagola sjeći: sjeći siječem, posjeći posiječem

b) u nesvršenim glagolima (prema svršenima): dogorjeti dogorijevati, dospjeti dospijevati, izletjeti izlijetati, izliti izlijevati, leći lijegati, odoljeti odolijevati, razumjeti razumijevati, zastarjeti zastarijevati.

Glagoli koji u osnovi imaju riječi mjera, mjesto i sjesti nikad se, bez obzira na izgovor, ne pišu s ije: izmjeriti, mjeriti, odmjeriti, premjeriti, zamjeriti (se), zamjerati (se); namjestiti (se), namještati (se), smjestiti (se), smještati (se); nasjesti, presjedati, presjesti, sjedati.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj