Hrvatski pravopis

Bjelina

Bjelina O je prazno mjesto u tekstu koje se nalazi:

 1. između riječi

Bjelina ima i razlikovnu ulogu: gdjegod i gdje god, Starigrad i Stari Grad, uoči i u oči.

b) iza točke, zareza, dvotočke, trotočke, točke sa zarezom, upitnika i uskličnika:

 • Ivo je došao. Ana je već otišla.
 • ... košarkaši su najavili uspješnu sezonu, a loše su igrali.
 • Ideja je ozbiljna... Vidjet ćemo.
 • Jupi, idemo na ljetovanje! Škola je gotova!

c) između sastavnica nadnevka: 24. 12. 1998.

d) između kratica i dijelova kratica:

 • Ivan Šimić, univ. bacc. biol.
 • pr. Kr.
 • 3. l. jd.

e) između inicijala: A. G. Matoš

f) ispred i iza crtice: Posjeti: 15 – 17

g) ispred i iza kose crte koja razdvaja cjeline veće od riječi: klinički psiholog / klinička psihologinja

h) između mjesta stotice i tisućice (kad je broj 10 000 ili veći), stotisućice i milijuna itd.: 10 000, 859 343 286

U financijskome poslovanju može se na mjestu bjeline pisati i točka: 10.000, 859.343.286.

U matematici je dopušteno pisanje bjeline između stotica i tisućica u brojevima manjim od 10 000: 9 999, 5 331.

i) ispred i iza matematičkih znakova:

 • 5 + 2 = 7
 • 10 : 5 = 2
 • 100 – 99 = 1
 • 3 > 1
 • 230 cm × 180 cm × 60 cm

j) ispred i iza znaka za omjer:

 • mjerilo 1 : 25 000
 • Rezultat je bio 1 : 2.
 • Broj 135 podijeli u omjeru 7 : 8.

k) između broja i znaka za mjernu jedinicu: 3 kg, 2 m, 220 V, 60 W, 5 °C

l) između broja i znaka za postotak i promil: 50 %, 62,5 %, 0,5 ‰

m) između broja i oznake novčane jedinice: 99,90 €, 34 kn

n) između oznake za članak i broja: § 25.

Bjelina se ne nalazi:

a) ispred rečeničnih znakova točke, upitnika, uskličnika, zareza, trotočke, točke sa zarezom, dvotočke, upitnika s uskličnikom i uskličnika s upitnikom:

 • On, naprotiv, ne zna da...
 • U koliko je sati ručak?

b) između navodnika, polunavodnika, zagrada i teksta koji je u njima:

 • „Koliko je jezera u Nacionalnome parku Plitvička jezera?”
 • Koja riječ znači ‘vršitelj radnje’?
 • (2010.)
 • Na tome se prostoru (…) nalazi pedesetak nalazišta.
 • Svoju (novu) pjesmu objavio je 1894. godine.

c) između desnoga navodnika, polunavodnika i zagrade te pravopisnoga znaka koji slijedi:

 • „Ne zanima me”, odgovorih.
 • Baršunast znači ‘koji je kao baršun, koji je sličan baršunu’.
 • Isplaćeno je 1000 kn (tisuću kuna).

d) iza točke koja označuje redni broj ili kraticu, a iza koje slijedi upitnik, uskličnik, zarez, točka sa zarezom ili dvotočka:

 • Kakva ti je bila 2012.?
 • Volim sladoled, kekse, tortu itd.!
 • Kao jedna riječ pišu se redni brojevi od 11. do 19.: jedanaesti...

e) ispred i iza zagrada koje se nalaze unutar riječi: pojača(va)ti

f) ispred i iza spojnice: gore-dolje, poklon-bon, sat-dva

g) ispred i iza kose crte koja razdvaja riječi: profesor/profesorica

h) iza zareza u decimalnome broju: 1,41

i) iza dvotočke ili točke kojom se u vremenskome zapisu odvaja sat od minuta: Večera se poslužuje u 19:30.; Doručak se poslužuje u 7.30.

j) ispred i iza kose crte u složenim mjernim jedinicama: 50 m/s, 2 kg/m2

k) između oznake i broja pri označivanju pozitivnoga ili negativnoga broja: +5, –5

l) između broja i oznake za kutni stupanj, minutu i sekundu: 180o 20′ 50″

m) ispred i iza kose crte koja označuje razlomak: 1/3, 7/8

n) iza točke unutar složene hijerarhijske brojčane oznake:

1. Geometrijska tijela

1.1. Kugla

1.2. Kocka.

Prethodno Sljedeće

Sadržaj