Hrvatski pravopis

Poruka br. 54 - Dario Koši

Tamo gdje se ne izgovaraju slova "t" i "d", ne treba ih niti pisati. Samo morate resetirati mozak od babić-moguševskih virusa. Tako vam neće biti čudno pisati "peci, paci, reci, baci, kuci i zakuci" (petak, patak, redak, batak, kutak i zakutak). Možda bi trebalo staviti oznaku dugog naglaska. Npr. "ja sam sam". Što se tiče riječi "podcrtati, odcijepiti", i kod srpskog postoje iznimke (potcrtati, otcepiti).