Hrvatski pravopis

Poruka br. 53 - Danijel Gorupec

Poštovani,

PRIJEDLOG

Moj prijedlog je da se izrijekom dopusti pisanje brojeva sa decimalnom točkom u matematički intenzivnim tekstovima odn. publikacijama.

OBRAZLOŽENJE

Matematički zapis koji u brojevima koristi decimalnu točku elegantniji je od matematičkog zapisa koji korisiti decimalni zarez. Naime, matematičaru je pogodno raspolagati sa dva različita simbola za odvajanje članova liste, zarezom i točka-zarezom, koje onda može koristiti hijerarhijski.

Primjer: x+y=0; x<0, 1
Nažalost, korištenje zareza kao decimalnog separatora otežava njegovu upotrebu kao separatora liste, naročito kada su članovi liste brojevi. I pri eventualnom korištenju zareza za liste sa isključivo simboličkim članovima, mogla bi zbunjivati nepodudarnost upotrebe simbola zareza. Matematičaru dakle, u takvim slučajevima, preostaje jedino točka-zarez za odvajanje članova liste. Uza sve to, simbol točke biva potpuno neiskorišten.

U prijedlogu pravopisa, barem na dva mjesta predlažete pisanje brojeva sa decimalnim zarezom. Jasno mi je da je takav prijedlog, zbog običajnih razloga, prihvatljiviji većini (ekonomisti, knjigovođe...). Ipak, izričito odobrenje decimalne točke u matematičkim tekstovima oslobodilo bi pisce takvih tekstova neugodnog ograničenja.

Hvala,
Danijel Gorupec

P.S. Gore navedeni primjer zapisan bez bjelina: x+y=0;x<0,1,<1<2, bitno mijenja smisao ako dopustimo brojeve sa decimalnim zarezom. Time 
demonstrirana ovisnost o bjelinama, također je primjer ne-elegancije.