Hrvatski pravopis

Poruka br. 393 - dr. Ivan Ćubelić

Poštovani! 

Vidio sam negdje da se za riječ GRIJEH predlaže množina: GREHOVI, GRJEHOVA… 

Ostane li tako, biti će to veoma čudno rješenje. Zar nije normalno da se koristi kao što je uobičajeno: GRIJESI, GRIJEHA… ? 

Ako već nije kasno, razmislite o ovome. 

Hvala! 

Dr. Ivan Ćubelić