Hrvatski pravopis

Poruka br. 388 - Zavjet za Hrvatsku

U sklopu javne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje o novom hrvatskom pravopisu, Stožer za obranu hrvatskoga Vukovara predložio hrvatskoj javnosti devet načela pravopisa koja, kako kažu, podupire 500.000 hrvatskih branitelja, a s njihovim obiteljima vjerojatno i više od polovice stanovništva Hrvatske. Njihovih devet prijedloga prenosimo u cijelosti: 1. Pišimo \"č\", a ne \"dž\" u imenicama poput \"naručba\" (od \"naručiti\") ili \"učbenik\" (od \"učiti\") itd. 2. Ispred sufiksa -ski ne bilježimo jednačenje po zvučnosti pa pišimo \"klub – klubski\", \"Srbin – srbski\". 3. U futuru ne moramo kratiti infinitiv pa pišimo \"raditi ću, misliti ću\". 4. Negaciju u futuru pišimo s bjelinom: \"ne ću, ne ćemo\". 5. Predmetke kao što su pod- i iz- u pisanim riečima ne treba mienjati prema izgovoru. Stoga pišimo: \"podpukovnik, podpredsjednik, podhodnik, nadprosječan, iztjerati, razčistiti\". Prema istom načelu možemo pisati i \"obhodnja\" umjesto \"ophodnja\" u riečima u kojima smatramo zgodnim. 6. Imenice na -ac pisati ćemo ovako: \"vrabac – vrabci – vrabca, sudac – sudci – sudca\". 7. U imenica koje završavaju na -dak i -tak pisati ćemo ovako: \"podmladak – podmladci – podmladka, redak – redci – redka, zadatak – zadatci – zadatka\". 8. U izvedenicama i oblicima imenica na -st zadržimo u pisanju slovo \"t\" koje se u izgovoru ne čuje: \" poviest – poviestni – poviestnik, bolest – bolestni – bolestnik, častan – častni – častnik\". 9. Jednosložni dvoglas \"ije\" u dugim slogovima pisati ćemo u našim tekstovima ovako: \"rieč\" (\"rječnik\"), \"diete\" (\"djeca\"), \"pogriešiti\" (\"pogrješka\"), \"liepa\" (\"ljepota\"), \"vriedan\" (\"vrjedniji\"). (To naravno ne vriedi za rieči poput \"biskupija – biskupije, smijati se – smijem se, dobiti – dobijem, čiji – čije, prije, poslije, nije\"). Ne preporučujemo etimološko pisanje \"francuzki\", \"etimoložki\", \"težki\", \"podržka\", \"družtvo\", \"obći\", \"tvrdka\" umjesto uobičajenoga pisanja \"francuski\", \"etimološki\", \"teški\", \"podrška\", \"društvo\", \"opći\", \"tvrtka\".