Hrvatski pravopis

Poruka br. 386 - Vladimir Prelog

Potpuno podržavam Vaš pravopis kao i većina normalnih građana Hrvatske. Poručio bih samo starim jugo-udbašima koji su se zavukli u maticu hrvatsku da se ne petljaju u hrvatski jezik ! Hvala!