Hrvatski pravopis

Poruka br. 385 - Katica Majdandžić-Stupac (Kršćanska sadašnjost)

Evo napokon i mojih primjedaba i napomena uz inačicu Hrvatskoga pravopisa. 

S poštovanjem, 

Katica Majdandžić-Stupac 


Preuzmite privitak