Hrvatski pravopis

Poruka br. 376 - dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić

Poštovani, 

zahvaljujem vam što ste me pozvali da se uključim svojim prijedlozima i komentarima u javnu raspravu. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje je upravo institucija koja u svojoj temeljnoj djelatnosti treba skrbiti o normativnim priručnicima. Ponajprije vam čestitam na izradi jedinstvenoga hrvatskog pravopisa besplatno dostupunoga svima, kao i na tome što ste ga po prvi put u povijesti stavili na javnu raspravu. Na to je hrvatska javnost već dugo čekala, jer se nejedinstvenim pravopisom uvodio nered u pisanu javnu komunikaciju i odvraćala se pažnja od bitnih jezičnih pitanja. Među nestručnanjacima se, pak, stvarao dojam da hrvatski jezik nema svoj normirani oblik te da je time u javnoj komunikaciji sve dopušteno. 

Za neka ću pravopisna rješenja konkretne prijedloge dati kad ga počnem u praksi upotrebljavati te kada vidim pravopisni rječnik. Smatram da ste s obzirom na hrvatsku jezičnu povijest najbolje napravili odredivši, s obzirom na normativni status zapisa u pravopisnim pravilima, preporučenu i dopuštenu inačicu, a samo u iznimnim slučajevima i istovrijedne inačice. U Pravopis bi svakako trebala ući i pisana slova, kao što smo naveli u pismu Katedre za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskoga fakulteta te bi, prema mome mišljenju, bitno bilo prema analogiji uskladiti neka pravopisna pravila kao što je pisanje naziva bogomolja koji sadrže riječ crkva, kapelica, katedrala, bazilika, prvostolnica, hram... s nazivima ustanova, organizacija i tijela... . 

Još vam jednom od srca čestitam. 

Srdačan pozdrav, 

dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić,
prodekanica za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju
Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

P.S. Možete me navesti kao osobu koja je sudjelovala u javnoj raspravi i ocijenila tekst Hrvatskoga pravopisa.