Hrvatski pravopis

Poruka br. 373 - Služba za jezik i govor HTV-a

Poštovani autori, čitajući prijedlog novog pravopisa, naišli smo na neka rješenja na koja se želimo osvrnuti jer smatramo da nisu dobra. Mislimo da neke već ustaljene stvari uistinu nije trebalo mijenjati i tako unositi zbrku ili pak bez potrebe komplicirati pravopis. 

1.  Camus, Camusja; Denis, Denisja 

Čini nam se da ovakav način pisanja izaziva zabunu. Mislimo da je puno bolje prijašnje rješenje, u izgovoru se glas j ionako čuje, a ovako izgleda vrlo nezgrapno i zbunjuje. 

2.  CIA, CIA-jin; Yahoov 

Takvo dekliniranje kratice CIA također izaziva zabunu, čini se kao da je j dio nastavka. U primjeru Yahooov stvara se nedoumica ako jedno o izbacimo, to više što nam je već u svijesti da je oo u engl u

3.  napitak, napitci; izuzetak, izuzetci, predak, predci; dohodak, dohodci… 

Ne vidimo razloga da se t i d bilježe, previše se time komplicira pisanje uvođenjem iznimaka, dvostrukih rješenja. Mislimo da će to rezultirati samo većom nesigurnošću kod ljudi kako valja pisati. 

4.  svjetložut 

Zar je jedino ispravno naglašavanje svjetlòžut?

5.  Iza pokrivenoga r u nekim se slučajevima može pisati i je i e. Mislimo da bi pravilo trebalo biti da se iza pokrivenog r piše e, osim u slučajevima gdje su uvriježeno oblici i sa e i sa je (sprečavati, sprječavati).

6.  Bik koji Sjedi…

Smatramo da je nepotrebno unositi novinu da se i odnosne zamjenice pišu malim slovom. To će unijeti pomutnju u već ustaljeni način pisanja, a od prosječnog čovjeka traži poznavanje odnosnih zamjenica da bi znao ispravno napisati slična imena.

7.  Otac Hrvatske Književnosti, Čudo od Djeteta, Snježna Kraljica…

Budući da nije riječ ni o imenu ni o nadimku, smatramo da je previše sve riječi pisati velikim početnim slovom.

8.  Zašto deklinirate u imenu grada Gualdo Tadino oba dijela?

9.  Pišete malim slovom istok i zapad i kad je riječ o narodima. Ako to gledamo kao dvije civilizacije, smatramo da bi trebalo navesti da se tada piše Istok i Zapad?

10.   crkva svetoga križa, crkva hrvatskih mučenika, crkva svetoga spasa…

Jako neobično izgleda da ništa nije pisano velikim slovom. Ne bi li bilo najjednostavnije da se velikim slovom piše Crkva, pa i u Crkva svete Lucije. Ako su imena Dvor Trakošćan, Most slobode, ne bi li i ime crkve moglo počinjati sa Crkva…? Ujedno, nije li i zagrebačka katedrala samo jedna, pa bi se tako mogla shvatiti kao drugo ime za katedralu uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava i pisati velikim slovom?

11.   Posve nepotrebnim smatramo dvojako pisanje automobilskih marki: mercedes i Mercedes… bez obzira na opći kontekst, prilagodbu fonološkom sustavu hrvatskoga jezika i sl. Smatramo da se tako ovo pravilo nepotrebno komplicira.

12.  Kako se pišu imena likova kao što su Mala sirena, Ružno pače, Usamljeni jahač, Ptica trkačica, Bijeli očnjak? Kako se pišu imena koja nisu pravi nadimci, a npr. u novinama nekoga tako nazovu (primjer: Dolijao je Ubojica s plavom vrpcom)?

13.  Nazivi horoskopskih znakova pisani velikim slovom ne stvaraju nedoumice i nejasnoće u tekstu. Ne trebamo se oslanjati samo na kontekst da bismo znali da je riječ o horoskopskom znaku.

14.   Smatramo nepotrebnim uvođenje distinkcije između hoću-neću i htio – ne htio.

15.   Već se ustalilo da se kratice tipa HNK ne dekliniraju. Zašto mijenjati pravilo da se kratice koje završavaju na H (čita se ha), K (čita se ka), A ne dekliniraju?

16.   Molimo da navedete kako se deklinira RH, BiH, OI, EU.

17.   Čini nam se da ima previše iznimaka i kompliciranih objašnjenja pojedinih pravila, što će vjerojatno unijeti  pomutnju kod prosječnog čitatelja.

Nadamo se da će naše primjedbe pridonijeti stvaranju boljeg novog pravopisa. 

Srdačan pozdrav!  

lektori Službe za jezik i govor HTV-a

Zagreb, 15. svibnja 2013. 

Preuzmite privitak