Hrvatski pravopis

Poruka br. 372 - dr. sc. Stjepan Razum

Poštovani sastavljači nacrta Hrvatskoga pravopisa! Nisam zadovoljan Vašim prjedlogom zbog prvotnoga fonološkog načela. Hrvatski jezik ima svoju povjest, koja prelazi 20. stoljeće i treba uvažiti tradiciju izvornoga hrvatskoga jezika, osobito korjensko načelo. Svojim pravopisom niste se puno odmakli od novosadskoga sporazuma. Dakle, hrvatski pravopis bit će hrvatski tek kad bude sastavljen na korjenskom načelu. Drugo, hrvatski pravopis mora konačno pojednostaviti pisanje jata i to uvijek s dvoslovom "je". Tek s takvim pisanjem hrvatski će narod postati ispravno pismen. S poštovanjem, dr. zn. Stjepan Razum.