Hrvatski pravopis

Poruka br. 370 - Dijana Ćurković, prof.

Poštovani, 

uz isprike što to radim ovako kasno, šaljem komentare na dijelove pravopisa. Drago mi je da ste uvažili mnoge napomene koje sam iznijela na Znanstvenome vijeću Instituta. Ovdje navodim još neke. Molim da se uzme u obzir da radim na Odjelu za dijalektologiju te da nisam dovoljno upućena u pravopisnu problematiku da bih dala iscrpnije ili točnije komentare. Ipak, zahvalna sam da sam dobila prigodu intervenirati u tekst pravopisa i nadam se da će vam moje opaske biti korisne.

Srdačan pozdrav, 

Dijana Ć. 


Preuzmite privitak