Hrvatski pravopis

Poruka br. 368 - Dr. Peter Weiss

Spoštovani kolegi, 

pošiljam vam pripombe k prvopisu, kot je bil javno predstavljen. Vsem želim veliko poguma in moči, da bo kmalu in dobro dokončano to veliko in potrebno delo. 

Z lepimi pozdravi iz Ljubljane. 

Peter Weiss 


Preuzmite privitak