Hrvatski pravopis

Poruka br. 366 - Vladimir Horvat

Poštovani, 
pažljivo sam pročitao vašu "inačicu za javnu raspravu". Zapazio sam neke pojedinosti koje želim dobronamjerno komentirati. 

Na str. 5. u "istovrijedne inačice" stavili ste "bregovi i brjegovi", a zaboravili ste da Šonjin Rječnik donosi množinu brijezi, bregovi. 
Primjer "grehovi i grjehovi" su srbizmi, jer je tradicionalna hrvatska množina od grijeh - grijesi.
Premda može grešan i grješan, ipak zbog značenja riječi i odgovarajuće eufonije mora biti bezgrješan, jer je naziv Bezgrješna čest za Djevicu Mariju. Oblik bezgrešna zvuči kakofonično.
Na str. 7 slovo 5. napisano je C umjesto Ć 
Na str.37 d) izostavljate točku u brojevima većim od 9999 i tražite bjelinu. Ali računalo bjelinu smatra razmakom, pa na kraju retka taj broj lomi na dva dijela, i time je cjeloviti broj uništen, dobivena su dva mnogo manja. Stoga točku treba pisati svagdje, a ne samo "u financijskom poslovanju", što dopuštate.
Zahvaljujem na pozornosti i želim uspjeh u ovom važnom pothvatu.
--
Srdačno pozdravljam! S poštovanjem, p. V. Horvat

P. Vladimir Horvat
Fratrovac 40
HR-10000 Zagreb