Hrvatski pravopis

Poruka br. 361 - Mark Veber

POŠTOVANI, 

OPĆE JE POZNATO DA NAROD BEZ JEZIČNE NEOVISNOSTI NEMA NI KULTURNU SLOBODU, STOGA JE JEZIK ODVEĆ VAŽAN ČIMBENIK NARODNOG PA I DRŽAVOTVORNOG IDENTITETA PO KOJEMU SE PREPOZNAJE ŠIROM SVIJETA !