Hrvatski pravopis

Poruka br. 355 - dr. sc. Alemko Gluhak

Poštovani, 
i poštovani/poštovana, 
(i dragi ... / draga ...), 

Šaljem vam nešto opazaka uz nacrt pravopisa. Moglo bi ih biti više, no kako je taj pravopis zamišljen kao relativno malen, čini mi se da je to što sam zapisao — dovoljno. Ono drugo bilo bi samo preciziranje za neke uže i rjeđe potrebe. 
Kako će i mnogo drugih ljudi imati više-manje iste primjedbe, moj popis zapravo i nije velik — no nadam se da će i on biti od koristi. 
Što se tiče pitanja o spominjanju — slobodno me spomenete kao jednoga od sudionika u raspravi (kao pojedinca — jer ne pišem u ime svojega zavoda). 

Lijep pozdrav —

Alemko Gluhak
Zavod za lingvistička istraživanja

HAZU

13. svibnja 2013.

Prilog:
Gluhak-A_pravopis-IHJJ_komentari_20130513_PDF.pdf


Preuzmite privitak