Hrvatski pravopis

Poruka br. 354 - dr. sc. Mario Grčević, prof.

Poštovani autori Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a, 

zahvaljujem na pozivu da u javnoj raspravi svojim prijedlozima i komentarima doprinesem oblikovanju konačnoga teksta Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 

Postojeću radnu inačicu pravopisa IHJJ-a na žalost ne mogu pozitivno ocijeniti. Ona nije dovoljno razrađena pa nema ni pravopisnoga rječnika koji bi trebao biti sastavni dio pravopisa o kojem je otvorena javna rasprava. U izjavi Matice hrvatske od 7.V.2013. ne kaže se bez razloga da se ova radna inačica pravopisa IHJJ-a znatno ispod razine bilo kojega od postojećih pravopisnih priručnika. 

Iako su na mrežne stranice IHJJ-a vraćeni zaključci bivšega Vijeća za normu hrvatskoga standardnoga jezika, u predgovoru radne inačice pravopisa ne spominje se Vijeće, a spominje se Hrvatska jezična riznica. Time kao da se nastavlja i produbljuje odnos prema Vijeću koji se u IHJJ-u započeo izgrađivati uklanjanjem zaključaka Vijeća s mrežnih stranica IHJJ-a, zakidajući time tradiciju koja se je u IHJJ-u prije toga izgrađivala godinama. Taj novi odnos prema Vijeću nije od koristi hrvatskoj jezičnoj kulturi, a ni pravopisu IHJJ-a. Društvo profesora hrvatskoga jezika u javnoj je raspravi o pravopisu IHJJ-a već pozvalo IHJJ na poštivanje Vijeća i njegovih zaključaka (27.IV.2013.). Razred za filološke znanosti HAZU donio je istim povodom 23.IV.2013. izjavu na koju su autori pravopisa reagirali protuizjavom, iako je bilo najavljeno da pravopis IHJJ-a ne će biti autorsko djelo.

Prema najavama ministra Jovanovića od pravopisa IHJJ-a očekuje se da u školstvu zamijeni službene pravopise, kojima su autori akad. S. Babić, akad. M. Moguš i prof. S. Ham. Ti su pravopisi usklađeni sa zaključcima Vijeća za normu, kojemu su predsjedali akad. R. Katičić i njegov zamjenik akad. M. Ježić, te poboljšani u dijelu koji se odnosi na pisanje pridjeva izvedenih od stranih osobnih i zemljopisnih imena. Smatram da bi se i s obzirom na to nova radna inačica pravopisa IHJJ-a trebala primjereno odrediti prema dosadašnjim školskim službenim pravopisima (i prema Vijeću!), ne samo deklarativno u predgovoru, već i u poštivanju nazivlja i pravopisnih rješenja. Pojedinačna odstupanja od njihovih pravopisnih rješenja i zaključaka Vijeća, pa i usuglašavanje oko pojedinih razilaženja, bilo bi poželjno donijeti u dogovoru s Razredom za filološke znanosti HAZU, kojega su članovi spomenuti akademici. Stoga predlažem da se produlji javna rasprava o hrvatskom pravopisu IHJJ-a i da se izradi nova inačica uz poštivanje spomenutih načela.

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Mario Grčević
Pročelnik Odjela za kroatologiju
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska 83d
10000 Zagreb